Hvis du  mangler det sidste for at turde springe ud som forfatter, kan Ordkrafts forfatterskole være det rigtige for dig. Du kan melde dig til indtil 5. juli 2020

 

At skrive er at kunne sætte sig i andres sted

At skrive er at kunne frisætte sig mentalt og materielt

At skrive er at danne bolværk mod udnyttelse og misbrug

At skrive er at være taknemmelig for det, der findes

Ordkraft Forfatterskole søger elever til nyt 7 måneders forløb. Deadline for indsendelse af materiale er d. 5. juli. Der optages 10 elever og ansøgere kan forvente svar omkring 20. juli, 2020.

Form og forløb

Ordkraft Forfatterskole begynder onsdag d. 2. september 2020 og afsluttes med oplæsning på Ordkraft Festival d. 9. april 2021.

Selve undervisningen har to hovedformer: dels forskellige skriveøvelser med henblik på at styrke friheden i skriveprocessen og udvide elevernes forståelse af, hvad litteratur kan være; dels tekstnære læsninger af egne og andre elevers tekster.

Ved afslutningen på forfatterskoleforløbet udgiver Aalborg Bibliotekerne en antologi med uddrag af årets elevtekster. Antologien vil blive professionelt redigeret af Lindhardt & Ringhofs Forlagschef Sune de Souza Schmidt-Madsen.

Den enkelte elev skal forvente at komme til at arbejde i to parallelle spor: ét spor der har selve indholdet som fokus – og ét spor, hvor der arbejdes med hvordan dette indhold skal præsenteres.

Tidligere elever på Ordkraft Forfatterskole vil blive tilknyttet som mentorer; og der vil være mulighed for at invitere gæsteundervisere som en del af undervisningen.

Ordkraft Forfatterskole vil desuden i år have fokus på litterær og kunstnerisk aktivisme.

Til dig der ansøger

Dit ansøgningsmateriale skal være max. to sider. Ordkraft Forfatterskole arbejder både med kendte litterære genrer og nye former for tekster, så send endelig dine ting ind, uanset hvad du sidder med. Du må også gerne skrive til os, hvis du er i tvivl om dit format kan optages på skolen.

På baggrund af det indsendte materiale vil forfatterskolens redaktionsgruppe bestemme sammensætningen af holdet, og bliver du optaget vil mødetid, -sted og -frekvens i fællesskab fastlægges på første møde. Dog skal du som udgangspunkt regne med 30-45 minutter hver dag til egenproduktion og opgaver, samt en eftermiddag/aften hver 14. dag til undervisning.

Forfatterskolen ledes og afholdes af forfatter og cand.mag. Jørgen Nørgaard. Optagelsestekster bedes sendt til: jorgen.dissing@aalborg.dk inden d. 5. juli 2020.

Ordkraft Forfatterskole er gratis og drives af Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med Ordkraft Festival.Sponsorerne af Ordkraft

Følg os