Ordkraft Forfatterskole søger nye elever

At skrive er at kunne sætte sig i andres sted.
At skrive er at kunne frisætte sig mentalt, såvel som materielt.
At skrive er at danne et bolværk mod udnyttelse af enhver art.

Med disse ledestjerner søger Ordkraft Forfatterskole elever til nyt 8 måneders forløb. Deadline for indsendelse af materiale er d. 31. maj. Der optages omkring 10 elever og ansøgere kan forvente svar senest d. 28. juni 2019.

Form og forløb
Ordkraft Forfatterskole begynder onsdag d. 21. august 2019 og afsluttes med oplæsning på Ordkraft Festival d. 18. april 2020.

Selve undervisningen har to hovedformer: dels forskellige skriveøvelser med henblik på at styrke friheden i skriveprocessen og udvide elevernes forståelse af, hvad litteratur kan være; dels tekstnære læsninger af egne og andre elevers tekster.

Ved afslutningen på forfatterskoleforløbet udgiver Aalborg Bibliotekerne en antologi med uddrag af årets elevtekster. Antologien vil blive professionelt redigeret af Lindhardt & Ringhofs Forlagschef Sune de Souza Schmidt-Madsen.

Som noget nyt skal den enkelte elev arbejde i to parallelle spor: ét spor der har selve indholdet som fokus – og ét spor, hvor der løbende arbejdes med i hvilken form dette indhold skal præsenteres.

Tidligere elever på Ordkraft Forfatterskole vil blive tilknyttet som mentorer; og der vil være mulighed for at invitere gæsteundervisere som en del af undervisningen.

Ordkraft Forfatterskole vil desuden arbejde sammen med eksisterende aktivistiske litterære og kunstneriske grupper, så elevernes perspektiv udvides mest muligt.

Til dig der ansøger
Dit ansøgningsmateriale skal være max. to siders tekst – og her skal tekstbegrebet forstås meget bredt. Alle tænkelige bud på hvad en tekst kan bestå af, modtages med kyshånd. Ordkraft Forfatterskole satser både på kendte litterære genrer og helt nye former – gerne både i visuelle, auditive og mere traditionelle formater. Forhør dig endelig nærmere, hvis du er i tvivl, om dit format kan optages på skolen.

På baggrund af det indsendte materiale vil Forfatterskolens redaktionsgruppe tage stilling til sammen-sætningen af holdet, og bliver du optaget, mødes vi første gang på Aalborg Hovedbibliotek d. 21. august kl. 16:30 – 19:00. Her fastlægges mødetid, -sted og -frekvens nærmere. Dog skal du som udgangspunkt regne med 30-60 minutter hver dag til egenproduktion og opgaver, samt en eftermiddag/aften hver 14. dag til undervisning og mødegang.

Forfatterskolen ledes og afholdes af forfatter og cand.mag. Jørgen Nørgaard. Optagelsestekster bedes sendt til: jorgen.dissing@aalborg.dk inden d. 31. maj 2019.

Ordkraft Forfatterskole er gratis og drives af Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med Ordkraft Festival.Sponsorerne af Ordkraft

Følg os