Foreningen Ordkraft

Claus Mørkbak Højrup

Claus Mørkbak Højrup

”Mordet ved Tjernobyl”, en roman, der forudså Ruslands invasion af Ukraine.

Claus Mørkbak Højrup elsker at formidle historiske begivenheder gennem skønlitteratur i en form, hvor læseren oplever historien gennem hovedpersonernes øjne.

I 2014 udgav han "Mordet ved Dybbøl Banke", omhandlende en politigendarms bestræbelser på at opklare et mord midt under stormen på Dybbøl Banke i 1864.

I efteråret 2022 udkom en roman med ulykken ved Tjernobyl i 1986 som baggrundskulisse. Romanen indeholder, udover 1986-sporet, et nutidsspor, som har vist sig ekstremt relevant siden Ukraine-krigens udbrud i februar 2022 (romanen er skrevet før krigens udbrød). Der er tale om en beretning, hvor hovedpersonerne oplever Sovjetunionens kynisme, frygten for at svigte magthaverne, institutioner for deforme børn, kræftoperationer, en forsvundet middelklasse og mennesker, der lufter en ko på samme måde, som vi andre lufter vores hund.

I 2023 udkommer en selvstændig fortsættelse til Dybbøl-romanen, pt. med arbejdstitlen ”Oberstens dilemma”.

Claus Mørkbak Højrups interesse for litteratur afspejles i hans rolle som næstformand for Danmarks Biblioteksforening. Han er desuden studielektor og phd-studerende ved Aalborg University Business School, samt formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i Hjørring Kommune.


Læs mere på forfatter-claushøjrup.dk.