Foreningen Ordkraft

Ingrid Carlsen
Foto: Svend Nielsen

Ingrid Carlsen

Uanset hvor jeg befinder mig, så er dialekten med.

Ingrid Carlsen er aktuel med billedordbogen "Mien føst tusi or på wæjlbomål: Mine første tusind ord på vendelbomål", der flere gange har været udsolgt.

Hun er medlem af dialektforeningen Vendsyssel-Gildet og Æ Synnejysk forening. Desuden har hun været i bestyrelsen af Modersmål-Selskabet siden 2002, hvor hun blev medforfatter til bogen: "Dialekter – sidste udkald" og til "Dialekter i rigt mål".

Ingrid Carlsen oprettede i 2008 en gruppe på Facebook: "Jeg er taknemmelig for dialekten Vendelbomålet”, laver også bogmærker med Vendelbrog, det vendsysselske flag, og under coronaen lavede hun coronareglerne på vendelbomål. Til daglig er hun fotograf i Røde Kors Butikken i Haderslev. Se mere om dialekter på: www.Modersmål-Selskabet.dk.