Foreningen Ordkraft

Lars Andersen
Foto: Privat

Lars Andersen

Aalborg og Vendsyssel i 1800-tallet – Norden for Lands Lov og Ret.

Lars Andersen har stor viden om dansk retshistorie i 1800-tallet, hvor ivrige og brutale forhørsdommere på egen hånd beseglede mistænkte forbryderes skæbne, om de så var skyldige eller ej. De gamle kriminalsager er en guldgrube for enhver, som nyder en god historie.  

Forfatteren er lektor på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Han har i flere år beskæftiget sig med retsvæsenets og kriminalitetens udvikling på landet i Danmark i 1800-tallet, hvor landpolitiet var begrænset til de lokale birkedommere, by – og herredsfogeder. Flere landdistrikter var plaget af kriminelle netværk, og staten måtte i flere tilfælde sende kommissionsdomstole rundt i landet for at assistere de lokale myndigheder.

Forfatteren har skrevet bogen "Den glemte Inkvisition" (2019), der handler om de inkvisitoriske principper bag datidens kriminalproces. Bogen afdækker et overset tema i danmarkshistorien, og afslører at retsstaten havde en vanskelig tilblivelsesproces og først var en realitet med en stor retsreform i 1919 med oprettelsen af den offentlige anklagemyndighed.

Forfatteren arbejder for tiden på et større bogprojekt med titlen "Underverden og Øvrighed. Retskultur og kriminalitetsmiljøer i 1800-tallets Danmark". Bogen udkommer på Gads Forlag i 2024.


Læs mere om Lars Andersen på aau.dk.