Foreningen Ordkraft

Poesiens Bus

Poesiens Bus

Poesiens Bus er et ombygget, lilla folkevognsrugbrød med indbygget poesibibliotek og hyggekrog, der bringer poesien ud i hele landet og skaber læselyst og fællesskab.

Med støtte fra Nordea-fonden sender Poesiens Hus POESIENS BUS på tour i Danmark for at give danskere mulighed for at møde digtere, lytte til oplæsninger, deltage i workshops og samtaler om poesi samt selv prøve kræfter med at skrive.

Når Poesiens Bus gæster Ordkraft 2021, læser vi i fællesskab op og taler om et enkelt digt. Der er plads til 5 deltagere inde i bussen til hver læsning. Tilmeld dig på forhånd via mail til kirsten@poesienshus.dk.

Forfatter Gerd Laugesen læser også op af sin nye bog ”Et øjebliks lykke” i Poesiens Bus.

Læs mere om Poesiens Bus via dette link.