Foreningen Ordkraft

Historie og vision

Ordkraft har fejret og nydt ord- og litteratur siden første festival i 2011. Her kan du læse mere om historien og de visioner, vi har for fremtiden.

Ordet er frit, ordet har magt og ordet har kraft. Ordkraft

Ord- og Litteraturfestivalen Ordkraft vil styrke kvaliteten af den kulturelle og almene dannelse til fordel for et stadigt stærkere demokrati med respekt for ytringsfrihed og medmenneskelig tolerance.

Ordkraft er platform for litteratur, meninger, der mødes og holdninger der brydes i alle de sammenhænge, hvor mennesker bruger ord og litteratur.

Kvalitet, aktualitet på tværs af kunstformer

Redaktionen lægger et nøje sammensat program år for år ud fra et tema, kvalitet og aktualitet og på tværs af alle kunstformer. Publikum kan møde stærke etablerede forfattere og andre kunstnere fra ind- og udland og udforske vækstlaget inden for litteratur og ordkunst – både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Samtidig er festivalens atmosfære intim og nærværende. Det er til Ordkraft, publikum kommer tæt på de optrædende.

Ordkraft involverer publikum før, under og efter festivalen. Både når det kommer til ønsker til programmet og i kraft af provokerende, tankevækkende og interaktive programpunkter, der maner til samtale og eftertanke.

Ordkraft er en helårsfestival, der kulminerer i tre intense dage i foråret i Aalborg. Mellem festivalerne lever Ordkraft med spændende aktiviteter og events i hele regionen og på Ordkrafts digitale platforme.

Idéen til Ordkraft

Idéen til Ordkraft er fostret af forfatter og komponist Evanthore Vestergaard.

Med ønsket om et arrangement, der præsenterer sproget i alle dets afskygninger, fik han hurtigt begejstret sin nærmeste omgangskreds af aktører i det nordjyske medie- og kulturliv.

I februar 2010 blev det første ”summemøde” holdt. Kort tid efter blev arrangementets titel Ordkraft besluttet.

Den 6/10 2010 blev foreningen Ordkraft stiftet

De to første succesrige udgaver af Ordkraft i 2011 og 2012 blev gennemført med Evanthore Vestergaard som projektleder.