Foreningen Ordkraft

Cities Untold

Der har længe været et ønske hos Ordkrafts ledelse om at skabe samarbejde med udenlandske kunstnere og festivaler. Derfor har vi indgået et samarbejde mellem litteraturfestivalerne i de tre byer Manchester, Aarhus og Aalborg under navnet "Cities Untold".

Det var helt naturligt, at Ordkraft bed på, da der i starten af 2019 kom en invitation fra Det Internationale Kunstpanel under Kulturministeriet til at være med til at skabe et samarbejde mellem kulturinstitutionerne i de tre byer Manchester, Aarhus og Aalborg under navnet Manchester Samarbejdet.

Cities Untold – unge forfattere krydser grænser og jagter hemmeligheder

Alle tre byer er hjem for litteraturfestivaler og samme efterår besøgte Ordkraft sammen med LiteratureXchange i Aarhus folkene bag Manchester Literature Festival og skriveskolen Young Identity.

De tre festivaler har beskrevet og fundet midlerne til projektet Cities Untold, der nu i 2022/2023 endelig bliver realiseret efter et par Corona-udsættelser.

Forfatterudveksling

Grundidéen bag Cities Untold er at invitere to unge forfattere henholdsvis fra vækstlagene i Manchester, Aarhus og Aalborg til at lære hinanden at kende. De vil hver især agere værter i deres egne hoods og ud i byrummene, så de seks forfattere sammen kan undersøge og indsamle byernes hemmeligheder. Under besøgene og når forfatterne vender tilbage, omskaber de deres erfaringer til fiktion og arbejder sammen med instruktør Nicole May fra Young Identity om, hvordan de kan præsentere deres værker for publikum på de tre festivaler – Ordkraft i april, LiteratureXchange i juni og Manchester Literature Festival i oktober.

Hemmelige hemmeligheder

Grundene til at vælge hemmeligheder som omdrejningspunkt er at hemmeligheder er en del af livet i alle aldre men måske noget, der især fylder meget i hverdagen for unge mennesker. I denne periode af livet er man ofte ekstra usikker på sig selv og har måske én slags hemmeligheder overfor vennerne, mens man holder noget andet hemmeligt for familien. Cities Untold skal derfor fortælle unge mennesker om, hvorfor man bliver mindre alene, når man fortæller sine hemmeligheder til nogen ligesom, at de unge vil opdage, at man ofte har hemmeligheder til fælles med andre. Set fra denne vinkel er Cities Untold et projekt, der skal illustrere, hvordan litteraturen kan skabe fællesskaber blandt unge på tværs af både social baggrund og nationalitet.

Og så er det naturligvis fordi en af de mest effektive drivkræfter bag en god fortælling er hemmeligheden.
Vi glæder os til at præsentere de seks unge forfattere og deres værker på de tre festivaler i 2023.

 

Samarbejdspartnere: Manchester Literature Festival, Young Identity, LiteratureXchange og Ordkraft ifm Manchester Samarbejdet

Projektet er støttet af:

Manchester City Council-logo          
     

             Manchester Aarhus Aalborg Cultural Collaboration

 

Baggrunden for Manchester-samarbejdet

Den 25. februar 2019 lancerede kulturminister Mette Bock på Utzon Centret i Aalborg Det Internationale Kulturpanels fokus i England 2018-2020. Dette fokus har til formål at knytte tættere og forpligtende bånd mellem Manchester i Storbritannien og Aalborg og Aarhus kommuner.

Ved lanceringen på Utzon Center i Aalborg deltog derfor de kulturelle rådmænd fra Aarhus og Aalborg Rabih Azad-Ahmad og Mads Duedahl, kulturdirektøren fra Manchester City Luthfur Ramen samt medlemmer fra Arts Council England. Ledende, britiske kulturpersonligheder fra Manchester deltog ligeledes i lanceringen.

De tre byer underskrev den 25. februar 2019 en samarbejdsaftale (MoU), som har til formål at

Understøtte udvikling af kunst- og kulturprojekter mellem institutioner i Manchester og Aalborg og Aarhus

  • Understøtte fælles kommissionering af kunst- og kulturprojekter
  • Understøtte kunstnerophold og udveksling
  • Vidensudveksling mellem institutioner
  • Samarbejdsaftalen mellem de tre byer ønsker at fokusere deres
  • kultursamarbejde inden for særligt tre temaer
  • Kultur og sundhed
  • Børne- og ungdomsarbejdet
  • Byudvikling og design

Et samarbejde kan indledes inden for alle kunstarter og genrer,
museumssamarbejder samt TV og film.

Samarbejdsaftalen mellem de tre byer understøttes i Storbritannien af Arts
Council England og i Danmark af Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.