Foreningen Ordkraft

Udsnit af indkaldelsen til Ordkrafts generalforsamling 6. juni 2023

Ordkraft generalforsamling 2023

23. 05. 2023

Foreningen Ordkraft indkalder til generalforsamling den 6. juni på Hovedbiblioteket i Aalborg.

Ordkraft generalforsamling 6. juni 2023. kl. 19-20
Aalborg Bibliotekerne, Rendsburggade 2, Mødelokale 1

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens/bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
 5. Orientering om økonomi i indeværende regnskabsår
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  Se den siddende bestyrelse.
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt


Foreningen Ordkrafts vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen den 19. maj 2021.