Foreningen Ordkraft

Undervisning

Ordkraft laver hvert år en række undervisningstilbud og kompetenceløft til undervisere.

Tilbuddene er delt op efter målgrupperne - grundskolen og de gymnasiale uddannelser.

De fleste tilbud kan bruges frit.

Andre vil ligge bag et password.