Foreningen Ordkraft

Cities Untold 2023: Cassandra Marie Sørensen, Silas Toft Poulsen, Billie Meredith, Safwat El-Sanossi, Marie Laurberg Nielsen, Selina Rom Andersen.

Cities Untold – tre byer, seks digtere

05. 06. 2023

Seks unge digtere fra Aalborg, Aarhus og Manchester præsenterer igen byernes hemmeligheder omsat til lyrik.

English text below

Som en del af det internationale litteratursamarbejde mellem ordfestivalerne LiteratureXchange i Aarhus, Manchester Literature Festival og Ordkraft i Aalborg, besøgte de seks unge forfattere - Cassandra Marie Geyti, Silas Toft, Marie Laurberg Nielsen, Selina Rom Andersen, Billie Meredith og SAF-S2E (Safwat El-Senossi) - i 2022 hinandens byer, hvor de opsnusede og fastholdt små og store hemmeligheder.

Læs mere om de seks forfattere.

Læs også deres værker i "Cities Untold - Manuscripts" (eBog)

De mange indtryk og hemmeligheder er under Nicole May fra litteratur- og performancekunstfællesskabet Young Identity (Manchesters) kyndige instruktion bundet sammen til en overvældende, spændende og helt igennem lyrisk præsentation.

Også lokale borgere i de tre byer havde mulighed for at dele personlige hemmeligheder og historier, som de unge digterne efterfølgende kunne omskrive til fiktion og lade indgå i værket, der havde premiere på Ordkraft i april 2023 og igen blev opført som del af LiteratureXchange i Aarhus, juni 2023.

Til oktober optræder de unge forfattere igen; denne gang på Manchester Literatiure Festival.

Cities Untold – three cities, six poets

In 2022, as part of the international literature collaboration between the litterature festivals LiteratureXchange in Aarhus, the Manchester Literature Festival and Ordkraft in Aalborg, the six young authors - Cassandra Marie Geyti, Silas Toft, Marie Laurberg Nielsen, Selina Rom Andersen, Billie Meredith and SAF-S2E (Safwat El-Senossi) - visited each other's cities, where they sniffed out and saved small and major secrets.

Together the direction of Nicole May from the literature and performance art community Young Identity (Manchesters) the many impressions and secrets are bound together into an overwhelming, exciting and thoroughly lyrical presentation.

Also local citizens in the three cities had the opportunity to share personal secrets and stories, which the young poets could subsequently rewrite into fiction and include in the work, which premiered at Ordkraft in April 2023. And also was shown as part of LiteratureXchange in Aarhus in June 2023.

In October the young authors will give their presentation at Manchester Literatiure Festival.

Read the manuscripts in "Cities Untold - Manuscripts" (eBook)

 

Projektet er støttet af / sponsored by:

Manchester City Council-logo          
     

             Manchester Aarhus Aalborg Cultural Collaboration